Zalagaonica Tebl Banja Luka

Zalagaonica Tebl pravo je mesto za mogućnost dobijanja pozajmice u vidu novca, preko robe koju dajete u zalog.


Zalagaonica Tebl potpisuje ugovor s klijentom na mJsečnom nivou, a isti se može produžiti prilikom isteka.

“Mi smo brzo i jednostavno rjšenje ako Vam je hitno potreban novac.”

S tim što ćete na lak, brz i siguran način doći do potrebnog novca za regulisanje svojih troškova, zalagaonica je sigurno mjsto za čuvanje vaših predmeta koji se daju u zalog.

 

Uzimamo u zalog:

Zlato, antikvitete, automobile i motore, dukate, mobilne telefone, laptopove, tablete, nekretnine i sl.